محصولات سیلیکون ماستیک و گروه کف
  • CERMITHANE | تک جزیی و پایه پلی اورتان و ماستیک مایع CERMITHANE | تک جزیی و پایه پلی اورتان و ماستیک مایع
  • CERMIFLOOR CR | هاردنر و محکم کننده سطح با خرده سنگ CERMIFLOOR CR | هاردنر و محکم کننده سطح با خرده سنگ
  • CERMIFLOOR BS | هاردنر و محکم کننده سطح با خرده سنگ و بازالت CERMIFLOOR BS | هاردنر و محکم کننده سطح با خرده سنگ و بازالت
  • پودر سخت کننده بتن حاوی کوارتس | CERMIFLOOR QR پودر سخت کننده بتن حاوی کوارتس | CERMIFLOOR QR
  • 10 - 50 CERMIFLOOR | ترکیب خود هم سطح 10 - 50 CERMIFLOOR | ترکیب خود هم سطح
  • CERMIFLOOR 4-30 | مواد خود هم سطح کننده با افزودنی فیبری CERMIFLOOR 4-30 | مواد خود هم سطح کننده با افزودنی فیبری
  • 3-10 CERMIFLOOR | مواد خود تراز 3-10 CERMIFLOOR | مواد خود تراز
  • CERMISIL NS | سیلیکون بهداشتی CERMISIL NS | سیلیکون بهداشتی
  • CERMISIL AS | ماستیک - سیلیکون بهداشتی CERMISIL AS | ماستیک - سیلیکون بهداشتی