محصولات آب بندی عایق رطوبت و آستر ها
  • CERMIFILM PLUS EXTRA | آستر گیرنده و چسباننده فوق العاده قوی اکسترا CERMIFILM PLUS EXTRA | آستر گیرنده و چسباننده فوق العاده قوی اکسترا
  • CERMIFILM PLUS BETON | استر بتن پایه اکریلیک با افزودنی های پر کننده CERMIFILM PLUS BETON | استر بتن پایه اکریلیک با افزودنی های پر کننده
  • CERMINET | پاک کننده کاشی و سرامیک پایه اسیدی (کنسانتره) CERMINET | پاک کننده کاشی و سرامیک پایه اسیدی (کنسانتره)
  • CERMILATEX | افزودنی افزایش پرفورمانس ملات CERMILATEX | افزودنی افزایش پرفورمانس ملات
  • CERMIFILM PLUS | آستر گیرنده و چسباننده فوق العاده قوی پرفورمانس CERMIFILM PLUS | آستر گیرنده و چسباننده فوق العاده قوی پرفورمانس
  • CERMIFILM | آستر گیرنده و چسباننده CERMIFILM | آستر گیرنده و چسباننده
  • CERMIPROOF CRYSTAL | مواد عایق آب پایه سیمانی ٫ دو جزبی ٫ تمام الاستیک ( مایع + پودر) ٫ ضد آب. CERMIPROOF CRYSTAL | مواد عایق آب پایه سیمانی ٫ دو جزبی ٫ تمام الاستیک ( مایع + پودر) ٫ ضد آب.
  • CERMIPROOF FF | موادعایق آب بندی ، پایه آب ، سیمانی ، دو جزیی و تمام الاستیک CERMIPROOF FF | موادعایق آب بندی ، پایه آب ، سیمانی ، دو جزیی و تمام الاستیک
  • CERMIPROOF SF | موادعایق آب بندی ، پایه آب ، سیمانی و دو جزیی , نیم الاستیک CERMIPROOF SF | موادعایق آب بندی ، پایه آب ، سیمانی و دو جزیی , نیم الاستیک
  • CERMICRYL | پایه اکریلیک است و عایق آب آماده مصرف می باشد CERMICRYL | پایه اکریلیک است و عایق آب آماده مصرف می باشد