ملات های چسباننده
 • چسب کاشی فوق العاده قوی و قابل انعطاف چسب کاشی فوق العاده قوی و قابل انعطاف
 • CERMIBLOCK EXTRA | چسب بلوک CERMIBLOCK EXTRA | چسب بلوک
 • CERMIGRANIT | چسب کاشی و پرسلن انعطاف پذیر فوق قوی های پرفورمانس CERMIGRANIT | چسب کاشی و پرسلن انعطاف پذیر فوق قوی های پرفورمانس
 • CERMIPLUS RAPID | چسب کاشی و سرامیک و پرسلن زودگیر الاستیک CERMIPLUS RAPID | چسب کاشی و سرامیک و پرسلن زودگیر الاستیک
 • CERMIFIX HP | چسب کاشی و سرامیک آماده مصرف الاستیک خمیری CERMIFIX HP | چسب کاشی و سرامیک آماده مصرف الاستیک خمیری
 • CERMIPOOL | چسب کاشی و سرامیک استخر CERMIPOOL | چسب کاشی و سرامیک استخر
 • CERMIPLUS XL | چسب فوق العاده قوی تک جزیی کاشی پرسلن و گرانیت CERMIPLUS XL | چسب فوق العاده قوی تک جزیی کاشی پرسلن و گرانیت
 • CERMIDUR SYSTEM | چسب سوپر قوی ۲ جزئی مخصوص کاشی های اسلب CERMIDUR SYSTEM | چسب سوپر قوی ۲ جزئی مخصوص کاشی های اسلب
 • CERMIPLUS | چسب کاشی و سرامیک و گرانیت الاستیک و انعطاف پذیر CERMIPLUS | چسب کاشی و سرامیک و گرانیت الاستیک و انعطاف پذیر
 • CERMICOL SUPER | چسب کاشی و سرامیک CERMICOL SUPER | چسب کاشی و سرامیک
 • CERMIPLUS SELECT | چسب سنگ مرمر و سنگ های طبیعی CERMIPLUS SELECT | چسب سنگ مرمر و سنگ های طبیعی
 • CERMICOL RAPID | چسب سنگ مرمر و سنگ طبیعی CERMICOL RAPID | چسب سنگ مرمر و سنگ طبیعی
 • CERMISOL | چسب کاشی و سرامیک مخصوص برای كف های اجرایی با بستر کلفت CERMISOL | چسب کاشی و سرامیک مخصوص برای كف های اجرایی با بستر کلفت
 • CERMIFLEX | چسب کاشی و پرسلن فوق العاده قوی های پرفورمانس CERMIFLEX | چسب کاشی و پرسلن فوق العاده قوی های پرفورمانس